Repliki

styczeń - czerwiec 2021

Repertuar dostępny wkrótce

W celu zorganizowanie replik 14. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” należy kontaktować się z organizatorami.

KONTAKT:
Tel. +48 22 523 41 18

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

BIURO

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła