REGULAMIN FESTIWALU FILMÓW ROSYJSKICH SPUTNIK NAD POLSKĄ

1.1. Trzynasta edycja Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, zwanego dalej Sputnik, odbędzie się w dniach 21 listopada - 1 grudnia 2019 roku w kinie Luna, Iluzjon i Elektronik
1.2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wspieram
1.3. Celem Festiwalu jest prezentowanie filmów rosyjskich
2.1. Do sekcji konkursowych festiwalu należą:
   a) Konkurs Filmów Fabularnych
   b) Konkurs Filmów Dokumentalnych
   c) konkurs na najlepszy film – nagroda publiczności
2.2. Jury
   a) Jury Filmów Fabularnych – 3 osoby ze środowiska filmowego
   b) Jury Filmów Dokumentalnych – 3 osoby ze środowiska filmowego
   c) widzowie, głosujący na kuponach na najlepszy film fabularny
2.3. Nagrody
   a) główną nagrodą w każdym z konkursów otrzymuje reżyser (reżyserzy) filmu, Nagrody finansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej Nagrody zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 14 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu oceniającego z podaniem nazwisk nagrodzonych i wysokości poszczególnych kwot. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Festiwal potrąci i odprowadzi od do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% sumy nagrody.
   b) Nagroda Publiczności:
     W konkursie na nagrodę publiczności biorą udział filmy z sekcji Konkursowych
     Głosowanie odbywa się na kuponach, które są podliczone do dnia w którym odbywa się ceremonia zamknięcia festiwalu czyli 1.12.2019 i w tym dniu zostaje ogłoszona podczas ceremonii zamknięcia festiwalu Nagroda Publiczności
     Zasady głosowania w plebiscycie oraz pełna lista filmów jest ogłoszone na stronie Festiwalu
SELEKCJA FILMÓW
3.1. Zgłaszać można filmy aktorskie, animowane, dokumentalne, eksperymentalne; pełno-, średnio- i krótkometrażowe fabularne oraz pełnometrażowe filmy dokumentalne z ostatnich 2 lat tj. z roku 2018 oraz 2019.
3.2. Zgłaszającym film jest twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
3.3. roszczenia z tytułu nieuprawnionego zgłoszenia filmu leżą po stronie Zgłaszającego.
3.4. O przyjęciu filmu decyduje Organizator.
3.5. Filmy należy zgłaszać poprzez emaila na adres ear@ear.com.pl najpóźniej do 30 września 2019 roku.
3.6. kopie przeglądowe powinny być wysłane jako screenery online.
3.7. Festiwal nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji. Zgłoszone filmy zostają włączone do archiwum.
3.8. Organizator powiadomi Zgłaszających o rezultatach selekcji.
3.9. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: ear@ear.com.pl
4.0. Konkursy filmowe (filmów fabularnych i dokumnetalnych) nie są „loterią fantową” ani „promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).
4.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z:
   a) przyjęciem Regulaminu,
   b) wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji także celach marketingowych Festiwalu. RODO Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm. https://www.sputnikfestiwal.pl/RODO_wspieram.pdf
5. Wykorzystanie wizerunku widzów/uczestników festiwalu Sputnik
5.1. Uczestnictwo w festiwalu Sputnik (pokazy filmowe, wydarzenia towarzyszące, spotkania, debaty, koncerty i inne) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć/fotografowanie i filmowanie widzów/uczestników dla celów reklamowych, organizacyjnych, promocyjnych, a także umieszczanie ich wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych będących we władaniu Organizatora.
5.2. Powyższa zgoda może być odwołana, poprzez zgłoszenie takiego żądania Organizatorowi w formie:
   a) wiadomości e – mail przesłanej na adres: ear@ear.com.pl
   b) lub informacji pisemnej przesłanej na adres: Dywizjonu 303 nr 161 lokal U1
Karnety i Bilety
6. Karnet 13. Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik”, w cenie 150 zł, upoważnia do wyboru 10 biletów na seanse festiwalowe w kinach Luna, Elektronik, Iluzjon w dniach 21.11-1.12, za wyłączeniem uroczystego otwarcia i zamknięcia festiwalu.
6.1. Właściciel karnetu może pobrać po 1 bilecie na każdy seans.
6.2. Bilety będzie można pobierać za pośrednictwem strony https://sputnikfestiwal.pl/2019/program od 12 listopada (na dwa dni przed uruchomieniem sprzedaży regularnej na pojedyncze wydarzenia).
6.3. Seanse nie mogą pokrywać się w czasie.
6.4. Karnet jest imienny i nie można go przekazywać innym.
6.5. Obsługa kina może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
6.6. Sprzedaż karnetów zakończy się 20 listopada lub wcześniej - po wyczerpaniu puli.
6.7. Nie przyjmujemy zwrotu karnetów.

Aby pobrać bilety na zakupiony wcześniej karnet, wystarczy wejść w zakładkę https://sputnikfestiwal.pl/2019/program - wybrać konkretny dzień i seans, przy tytule wybrać opcję "bilety / karnety Going", następnie po przekierowaniu na stronę z dwiema pulami - "bilet normalny" oraz "karnet" – wybrać "karnet" i wpisać swoje dane. Wówczas bilet na konkretny seans zostanie wysłany na Państwa maila (bez żadnych opłat).

ZASADY OGÓLNE SPRZEDAŻY BILETÓW
Sprzedaż biletów odbywa się na Goingapp.pl, w kasach kin oraz online.
Brak możliwości rezerwacji miejsc.
Brak możliwości zwrotu zakupionych biletów.
Miejsca nienumerowane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

CENNIK:
karnet – 150 zł (10 seansów w dowolnym kinie festiwalowym)
19 PLN – bilet normalny piątek – niedziela
18 PLN – bilet normalny poniedziałek – czwartek
16 PLN – bilet ulgowy do kupienia w kasach kin lub online na stronach internetowych kin
30 PLN – bilet na koncert Siergieja Starostina
19 PLN – bilet na Slajdowisko Pawła Kunza - 4 strony Rosji i „Poradziecji”
19 PLN – bilet na Slajdowisko Artura Gorzelaka „Zostawieni na lodzie. Piesza przeprawa przez Bajkał”
20 PLN – bilet na film z lektorem na żywo kuriozalne Kino – 4K „Bajkowa podróż Pana Bilbo Bagginsa, Hobbita(…)”, lektor: Tomasz Knapik
20 PLN – bilet na film z lektorem na żywo Kuriozalne Kino – 4K „Formuła tęczy”, lektor: Piotr „Blacha” Wąchała
34 PLN – Noc Grozy – 3 filmy: „Dama Pikowa: po drugiej stronie lustra”; „Świt”; „ Przeklęta drumla”

MAŁY SPUTNIK:
Klienci indywidualni:
18 PLN – 1 osoba dorosła + 1 dziecko bezpłatnie (do 12 lat)
7 zł – każde kolejne dziecko (do 12 lat), powyżej 12 lat
16 PLN* (bilet ulgowy, za okazaniem legitymacji)
Grupy zorganizowane:
10 zł – bilet dla szkół podstawowych i przedszkoli (kontakt wydarzenia@ear.com.pl)

* bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom oraz seniorom po 65. roku życia tylko za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki

Dyrektor Festiwalu
Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl

BIURO
+48 22 523 41 18

PR Manager Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programowy
Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


BIURO

+48 22 523 41 18

PR Manager

Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła