Nafta

Na 13. Sputniku w Konkursie Głównym zaprezentujemy „Naftę” - nowy film Jusupa Razykowa, znanego Wam m.in. z obrazu „Siodło tureckie”.

Zarys historii osiemdziesięcioletniej kobiety samotnie mieszkającej w starym, drewnianym domu reżyser wymyślił‚ jeszcze na studiach. Nastę™pnie przez wiele lat przetwarzał‚ opowieść‡ w myś›lach, modyfikował‚ ją…, porzucał, by znowu do niej powrócić‡. Swego czasu był‚ nawet gotowy za przysł‚owiowy kieliszek wódki oddać‡ pomysł‚ na scenariusz swojemu przyjacielowi. Na szcz궛cie po wielu latach Razykow zrealizował‚ swój projekt i zrobił to znakomicie.

„Najbardziej rosyjski film, nakrę™cony przez Uzbeka”- pojawiły się™ gł‚osy w kuluarach Kinotawra. „Tyle razy pytali mnie, czy na pewno jestem Uzbekiem, że sam zaczął‚em w to wątpi懔 - żartował‚ na konferencji prasowej Razykow.

„Nafta” to industrialna, dramatyczna bajka, której rytm wyznaczają… rozdziały o nazwach zaczerpnię™tych z rosyjskich baśni i tradycji prawosł‚awnych. W świecie, w którym rzeczywistość zlewa się™ ze snem, znaczącą… rolę™ odgrywa wspaniał‚a ludowa muzyka, subtelnie oddają…ca przeżycia gł‚ównej bohaterki. W jej roli obserwujemy znakomitą… Elenę™ Susaninę™, znaną… i lubianą… rosyjską… aktorkę™ teatralną…. Z Jusupem Razykowem i Eleną… Susaniną spotkamy się™ w listopadzie w Warszawie!

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


BIURO

+48 22 523 41 18

PR Manager

Natalia Walka
natalia@ear.com.pl

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła