Miejsca

Klub języka rosyjskiego „Bukwar”

Klub języka rosyjskiego „Bukwar” w Warszawie powadzi szkołę języka rosyjskiego jako ojczystego dla dzieci, które w domu rozmawiają po rosyjsku przynajmniej z jednym z rodziców. Metodyka nauczania jest oparta na pracach petersburskiego pedagoga Olgi Sobolewej, która opracowała cenione i powszechnie używane na całym świecie podręczniki dla dzieci dwujęzycznych. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby zainteresować i wciągnąć dzieci do nauki języka rosyjskiego. Ich celem jest rozwój umiejętności swobodnego czytania i bezbłędnego pisania po rosyjsku.

 

Miejsce: ul. Marszałkowska 115/30

Kontakt: tel. 501 499 565, e-mail: bukwar.warszawa@gmail.com

sputnik

Dyrektor Festiwalu

Małgorzata Szlagowska-Skulska
malgorzata@ear.com.pl


BIURO

+48 22 523 41 18

Koordynator programowy

Roksana Pietruczanis
roksana@ear.com.pl

wisła